تبلیغات
amar1125 - فرایند آهنگسازی
پنجشنبه 26 فروردین 1395  09:17 ب.ظآموزش fl studio

ساختن موزیک فرایند پیچیده ای است. جهت ساختن موسیقی ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن و تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی هستند که در این بین باید انجام پذیرند.

برای افرادی که در شروع کار می باشند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موزیک را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موزیک ساخـته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز و فصل های مختلف، موسیقی سازی را تحت تاثیر قرار می دهند همین طور حس ات و هیجان هرگونه تنشی که شاید در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف آهنگ سازی متاثر از آنهاست، بسیار زیاد ند و این عوامل بیان می دارند که شخص در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه برخی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

چنانچه آهنگ ساز می خواهد موسیقی ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید بایستی رنگ متناسب به هر حال ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی و حرکت است. بعد از مدتی، فرد می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موزیک ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.


ساختن موزیک فرایند پیچیده ای است. جهت ساختن یک آهنگ ، الهام گرفتن از هر چیز، اندیشه خلاق داشتن، ایده های خلاقانه را به موسیقی تبدیل کردن و تبدیل این ایده ها به موسیقی کارهایی هستند که در این بین می بایست انجام پذیرند.

جهت افرادی که در شروع کار هستند ، حالت روحی مهمترین علت ی است که موزیک را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه فرد خشم گین، شاد یا ناآسان باشد، موزیک تولید و ساخته شده او، این حالت را بازتاب خواهد داد. اوقات مختلف روز فصل های مختلف، موسیقی سازی را تحت اثر قرار می دهند و همین طور حس ات هیجان و هرگونه تنشی که احتمالا در زندگی شما باشد. علت هایی که در زمان های مختلف موزیک سازی متاثر از آنهاست، بسیار زیاد ند و این عوامل بیان می دارند که فرد در کدام حالت روحی قرار دارد. در ادامه بعضی از این عوامل بیان می شود.

رنگ ها

اگر موسیقی ساز می خواهد موزیک ی بسازد که حالت خاصی را بیان نماید بایستی رنگ متناسب با این وجود ت را تجسم نماید . به طور مثال رنگ نارنجی نماد انرژی و حرکت است. بعد از مدتی، شخص می آموزد حالت روحی خود را به سویی متمایل نماید که بتواند موزیک ی بسازد که نشان دهنده اندیشه ات ذهنی او باشد.

شخصیت

می دانیم که بازیگرها در حین ایفای نقش می بایست به درون نقش بروند. حس کردن حالت های مختلف و رفتارهای مفرق به بازیگر یاری می نماید که اجرای نقش شبیه فرد مورد نظر زندگی نماید . چنانچه فردی آهنگ ی برای یک شخصیت ویِژگزینشه می نویسد به این مفهوم است که وی را از طریق صدا نوا توصیف می نماید . اگر آهنگ ساز فرایند مشابهی را شبیه بازیگر دنبال نماید ، جزئیات پنهانی را که یاری به واقعی تر شدن موسیقی می نماید از می شکافد و موزیک دقیق تر و پرمفهوم خواهد بود.

طبیعت

خیلی ی از الهامات نوگرایی ها از طبیعت حاصل می شود؛ از پرنده هایی که به واسطه آواز با رابطه برقرار می کنند تا ولوم خش خش برگ ها در اثر وزش باد.

بهره گیری از طبیعت راه فوق العاده ای برای برای شروع آهنگ سازی است؛ تلاش جهت رقابت با طبیعت روشی عالی جهت ترکیب طبیعت شخصیت است، جهت مثال درامیختن با طبیعت در قالب نوا یا تم معین برای بیان یک معنای روحانی مانند آواز پرندگان.

خاطرات

یک منبع عالی دیگر در عرصه آهنگ سازی خاطرات شخص است. هیجان بسیاری از طریق خاطرات وارد آهنگ می شود. چند دقیقه ای را بر روی قدیم تمرکز بکنید . سعی بکنید که خاطرات خود را با جزئیات کامل تصور بکنید . صداها، رایحه، رنگ ها و آب هوا و هر موضوعی که تصور زیبا یی به شما می دهد برای ساختن موسیقی مناسب است.

این موارد تنها تعدادی از منابع هستند که می توان از آنها الهام گرفت. آهنگ ساز تخیل را به کار می گیرد که پایانی ندارد.

مطلب بعدی که جهت ساختن آهنگ مورد تحلیل قرار می گیرد، نظریه آهنگ است. آخرین موردی که فرد می خواهد برای ش پیش آید، اینست که تمام این ایده های خلاق را برای موسیقی سازی داشته باشید، اما کمبود دانش موزیک شما مانع این امر شود. یک بازیکن راگبی می تواند پاس دادن را ویرایش بخشد، ولی چنانچه قوانین بازی را نداند، قادر نخواهد بود به بهتر ی گیم کند. همچنین موزیک سازی به طور کامل در قید بند قوانین موزیک نیست، اما برای ساختن موسیقی بایستی نظریه موسیقی را دانست. همان گونه که شاعر بایستی به زبان مسلط باشد تا بتواند شعر بسراید.

چند مورد از موارد کلیدی که شخص باید بداند مرتبا دانش خود را در این زمینه بالاتر ببرد، عبارتند از:

یک. Staff (معرفت خطوط حامل یا خط سازهای کوبه ای)، Bar Lines (خط میزان )، Clefs (کلیدها مانند کلید سل، کلید فا، کلید دو)، Time Signatures (عدد های کسر میزان مانند 2/4، 6/8 و…)

دو. Note Values دیرند (ارزش زمانی نت ها مانند وقت نت سفید، سیاه، چنگ و…)، Rests (سکوت ها)، Phrasing عبارت بندی (از نظر اصرار بر روی کلمه خاصی در عبارت جهت بیان منظور خاصی)، Rhythm وزن

سه. Articulation عبارت بندی نوع بیان موسیقی با تذکر به تکنیک های سازی (با توجه به امکاناتی که هر یک از سازها دارند)، Instrument Specific Techniques تکنیک های مخصوص هر ساز مثل: Pizzicato [پی تزی کاتو] پیتزیکاتو (تکنیک به ارتعاش درآوردن سیم های سازهای زهی مانند ویولن، بدون استفاده از آرشه با کمک انگشت) و یا Con Sordino کن سوردینو (اجرا با استفاده از سوردین یا صدا خفه کن یا صدا کم کن)

چهار. Key Signature علامت های تغییر دهنده ( مانند بمل، دیز، بکار)، Circle of Fifths (عبارت پنج تایی)، Accidenti (ناگهان یا ناگهانی روبرو شدن با علامت های تغییر دهنده)، Cadense (موسیقی و وزن، افول یا همان انتها دادن)

پنج. Major (گام ماژور)،Minor (گام مینور)، Diminished (گام کاسته)، Pentatonic (گام پنج صدایی)، Diatonic Scales (گام دیاتونیک)

شش. Modes (مدها)

هفت. Chords (آکوردها)، Extension (گسترش دادن یا بسط دادن گام)، Inversions (فاصله معکوس)، Sequence [سکو انس] سکونس (مرتب کردن یا همان همموسیقی کردن صداها، Arpeggios آرپژها (نواختن به ترتیب نت های یک آکورد متوالی از بالا به پایین یا از پایین به بالا)

هشت. Instrument Ranges محدوده صدایی ساز (محدوده ساز که می تواند چه نت هایی را اجرا نماید )، Timbers of each instrument [تمبر] تمبر صدایی هر ساز (آنچه باعث فرق در طعم و لحن ولوم دو ساز می شود)، Difficult Areas of an Instrument سختی نواختن هر ساز از لحاظ چگونگی نوشتن نت و فرق ش با سازهای دیگر (جهت مثال فرق نوشتن نت برای ساز کلارینت با ساز ترومبون)

اما ضروری نیست که آهنگ ساز تازه کار از تمام این موارد اطلاع داشته باشد، ولی عدم اطلاع کافی شخص به این مفهوم است که خلاقیت وی در صورت کمبود وسائل برای ابراز آن تضعیف خواهد شد. موزیک سازان جوان باید از کتاب های نظریه موسیقی مصرف کنند. بررسی دقیق این کتاب ها، یادداشت برداری از نکات مهم و انتقال آنها بر روی کارت های فلش (کارت های کوچک یادداشت)، استفاده از برگه های امتحانی سال های قدیم نظریه موسیقی جهت خودآزمایی سنجش دانش و پس کار بر روی موارد ضعیف تر، استفاده از CD های مناسب برای تشخیص وزن و موسیقی صوت های حاصل از ترکیب نت ها، تمام موارد ی هستند که در افزایش دانش موزیک تاثیر گذار ند.

بالاخره آخرین توصیه در این مقاله ، پویا نگه داشتن مقوله موسیقی سازی است.

هدفتان این باشد که هـر روز حتی قطعه کوتاه ایجاد کنید ، شاید قبل از خواب بتوانید انعکاس وقایع آن روز را در قالب موزیک درآورید. ساخـته های خود را با ترکیب بکنید . جهت ارکسترهای مختلف موسیقی سازی بکنید . موزیک سازی چالشی است که اگر آن را پویا نگه دارید، تبدیل به مزیتی عالی خواهد شد و شما نمی دانید که شاید در این حین، شاهکاری بی نظیر خلق بکنید


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
drucillastarrick.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 11:31 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my
end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
pauletteporten.weebly.com
شنبه 7 مرداد 1396 09:57 ب.ظ
Hi, of course this piece of writing is truly good and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر